POCZĄTKI

Zgromadzenie Sióstr Pijarek, poświęcające się realizacji nauczycielskiej misji Kościoła przez bardzo długi czas nie miało realnej możliwości zagoszczenia na ziemiach polskich. Hiszpańskie korzenie sprawiały, że siostry w I poł. XX w. na zakładanie nowych wspólnot poza Hiszpania brały pod uwagę głównie kraje Ameryki południowej i środkowej (Kuba, Argentyna, Brazylia) oraz odległe kraje, często odbierane jako misyjne (Japonia, Filipiny, Senegal).

Polska nie należała do żadnej z tych kategorii. Fundacji na ziemiach polskich nie sprzyjał także okres II wojny światowej oraz następujący po nim długoletni czas rządów komunistycznych. Realna okazja sprowadzenia do Polski Sióstr Pijarek nadarzyła się w 1989 r. Zmiany systemowe w państwie umożliwiły podejmowanie działalności charyzmatycznej przez wiele zgromadzeń zakonnych. W związku z tym Ojcowie Pijarzy, o. Gerard Brumirski, będący wówczas asystentem generalnym Zakonu Pijarów, o. Stefan Denkiewicz oraz ówczesny Prowincjał Zakonu Pijarów w Polsce, o. Jan Taff podjęli rozmowy z Przełożoną Generalną Instytutu Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, m. Teresą Sesma, proponując siostrom założenie fundacji w Polsce. Był rok 1989. Zaproszenie poparte zostało faktem pojawienia się dwóch młodych nauczycielek z okolic Łowicza – Marii Pietrzak i Małgorzaty Słomianej, gotowych wstąpić do zgromadzenia jeszcze w tym roku. Po raz pierwszy w historii zgromadzenia to obecność kandydatek stała się przyczyną założenia wspólnoty.

Pozostając pod duchową opieką Ojców Pijarów, dwie młode kobiety przygotowywały się do rozpoczęcia życia zakonnego, gdy tylko pierwsze siostry przyjadą do Polski.

Nastąpiło to 22 września 1990 r. Do Polski przyleciały wówczas: m. Maria de la Iglesia, m. Julia Ruiz i m. Carmen Muruzabal. Czekały na nie jednak już nie dwie a cztery kandydatki, ponieważ w międzyczasie dołączyły do oczekujących Urszula Kwaśniewska i Marta Wojda. Pierwsza wspólnota pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, zamieszkała na ostatnim piętrze budynku Liceum Ojców Pijarów przy ul. Akacjowej, liczyła zatem 7 osób.

Siostry początkowo skupiły się na formacji kandydatek, które stopniowo zgłaszały się do zgromadzenia. Pierwsze siostry z Polski z czasem zaczęły podejmować pracę katechizując w szkołach i przedszkolach.

ROZWÓJ

W roku 1996, w wynajętych od Ojców Pijarów pomieszczeniach krakowskiej parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, siostry otworzyły swoją pierwszą szkołę – Szkołę Podstawową nr 45 im. Pauli Montal.

Przez długie 9 lat była to jedyna szkoła sióstr w Polsce. Zmianę przyniósł rok 2005, gdy po kilkuletnich przygotowaniach otwarta została Szkoła Podstawowa Sióstr Pijarek im. Pauli Montal w Rzeszowie. W budynku szkoły zamieszkała także nowa wspólnota, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych.

W tym samym roku 2005 siostry podjęły się prowadzenia szkoły w użyczonym przez Miasto Kraków budynku w dzielnicy Olszanica – szkoła jako patrona otrzymała św. Józefa Kalasancjusza.

Po 15 latach od założenia fundacji Siostry Pijarki w Polsce prowadziły 3 szkoły podstawowe. W 2007 r. siostry otworzyły Gimnazjum w Olszanicy, a w 2011 r. w Rzeszowie. Reforma edukacji z 2017, likwidująca szkoły gimnazjalne i przywracająca 8-letnią szkołę podstawową spowodowała, że szkoły krakowskie sióstr przekształcono w ośmioklasowe, natomiast w Rzeszowie otwarto Liceum Ogólnokształcące.

W 2010 r. decyzją Przełożonej Generalnej, m. Diviny Garcia wspólnoty i dzieła przekształcone zostały w Delegaturę Generalną Instytutu, zyskując w ten sposób znaczną autonomię. Pierwszą przełożoną Delegatury została s. Urszula Kwaśniewska.

W 2015 r. siostry bardzo uroczyście świętowały 25-lecie fundacji. Wśród zaproszonych gości znalazły się: m. Teresa Sesma, Przełożona Generalna Zgromadzenia z czasu fundacji, m. Divina Garcia – obecna Przełożona Generalna, m. Elena Castanera, wieloletnia przełożona jednej ze wspólnot, m. Olga Montoya, mistrzyni nowicjatu oraz należąca do pierwszej wspólnoty – m. Carmen Muruzabal. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył ks. Bp Grzegorz Ryś.

W roku 2020 siostry planowały huczne świętowanie kolejnej, już 30 rocznicy powstania pierwszej wspólnoty w Polsce. Jednak pandemia uniemożliwiła te zamiary. Wobec tego świętowanie miało charakter bardzo wewnętrzny, ponieważ zgromadziło wyłącznie Siostry Pijarki. Radość świętowania dzielił z siostrami, w imieniu całej Prowincji Zakonu Pijarów o. Mateusz Pindelski, który przewodniczył uroczystej Eucharystii, celebrowanej w zakonnej kaplicy wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej, głównej, a zarazem pierwszej wspólnoty Sióstr Pijarek w Polsce. Niewielka liczba uczestników uroczystości nie uszczupliła jednak radości i wdzięczności zgromadzonych, którzy świętowali 30 lat obecności i działalności Sióstr Pijarek, dziękując za wszystko Bogu w Duchu i w prawdzie!