Profesja wieczysta s.Moniki od Jezusa Przyjaciela

Wszechmogący Boże w Trójcy Jedyny bądź uwielbiony za wszystkie dary i dobrodziejstwa, którymi mnie obdarzyłeś i obdarzasz w całym moim życiu. Wraz z Maryją pragnę Ci dziękować i wielbić za to, że byłeś i jesteś tak dobry, KOCHAJĄCY  i wspaniałomyślny ma wszystkich moich drogach życia. Dziękuje Ci za wszystkich ludzi, którym tak wiele zawdzięczam. Strzeż mnie, aby nie zmarnowała Twoich darów. O to Cię proszę przez Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Tą modlitwą wyraziłam wdzięczność Panu Bogu w podczas mojej profesji wieczystej. Słowa nie wyrażają tego, co serce dyktuje w takim momencie. Doświadczenie działania Boga w moim życiu przewyższa to, co człowiek może opisać.

Pan Bóg nie ma schematów działania. Jest twórczy w swoim postanowieniach i w swoich pomysłach. Powołując mnie do życia zakonnego ukazał Swoją Miłości i Cierpliwość. To Jego Dar i Łaska!

Oznajmiał mi to przez różne wydarzenia, natchnienia, przynaglenia, życiowe sytuacje…

31 maja 2014 roku w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, dzięki Łasce Bożej i potwierdzeniu Kościoła, świadoma chwili, z radością i nadzieją, w obecności moich kochanych sióstr, rodziny, księży, przyjaciół, uczniów, naszych nauczycieli, pracowników naszych szkół i wszystkich, którzy zechcieli być ze mną, ODDAŁAM SIĘ JEMU POPRZEZ ZAKONNĄ KONSEKRACJĘ, NA CAŁE MOJE ŻYCIE.

Na ręce Matki Generalnej Divina Garcia de Jesus Maestro ślubowałam na całe życie: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo oraz oddanie się wychowawczej misji Kościoła.

„Czystość dla Królestwa Niebieskiego jest szczególnym darem miłości Ojca.. przy pomocy, którego idziemy niepodzielnym sercem za Chrystusem, naśladujemy Dziewicę Maryję, ściślej jednoczymy się z Bogiem i szczególną miłością darzymy wszystkich ludzi.” (KK 49)

Ubóstwo „świadczy, że tylko Bogu zaufałyśmy i że przedkładamy Królestwo Boże nad wszystkie dobra tego świata, aby poświęcić się całkowicie posłudze ludziom.” (KK 57)

Posłuszeństwo, które „opiera się na wierze i miłości, prowadzi nas do wolności dzieci Bożych, usposabia do pełnego oddania w miłości i stwarza warunki do autentycznej dojrzałości osobowej.”(KK 73)

Ślub oddania się wychowawczej misji Kościoła. „Nasz Instytut jest oddany powszechnej misji Kościoła poprzez pracę wychowawczą. Jako Współpracownicy Prawdy pragniemy połączyć formację chrześcijańską i ludzką naszych uczniów, zgodnie z hasłem: POBOŻNOŚĆ I NAUKA.” (RR 57)

Człowiek nie może być szczęśliwy poza Bogiem, który jedynie jest źródłem Szczęści i Dobra. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa oddał się człowiekowi, bo do końca Go umiłował. Jest to prawdziwe „szaleństwo Miłości”. Na ten wspaniały dar oddania się Chrystusa, Kościół jako Jego Oblubienica pragnie odpowiedzieć również swoim oddaniem poprzez zakonną konsekrację, co dokonało się poprzez moją profesję wieczystą w naszym Zgromadzeniu.

Wszystkim, którzy otaczali i otaczają mnie modlitwą oraz pamięcią wyrażam z serca słowa wdzięczności. Niech Pan Bóg wynagradza Wam ten dar. Nadal pokornie polecam się modlitwie, aby umarła jak Prawdziwa Pijarka. I niech nigdy nie braknie młodych ludzi, którzy zechcą zaryzykować i wypłynąć na głębie, oddając się Jemu w Szkołach Pobożnych.

s. Monika Duc od Jezusa Przyjaciela SP

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013