25 lat w Polsce

W czasach Starego Testamentu ogłaszany byłrok jubileuszowy jako czas łaski i dziękczynienia za wszelkie dobrodziejstwa otrzymane od Boga. Było to okazjądo świętowania i radości.

Dziękujemy i uwielbiamy Pana Boga za 25-lecie bycia Sióstr Pijarek na ziemiach polskich. Dokładnie 25 lat temu Pan Bóg zasiał ziarno na dobrą glebę. To ziarno wydało plon i wciąż się rozwija. Dzięki otwartości na Jego Słowo dziś możemy gromadzić się  wokół ołtarza i uwielbiać Pana. Radujemy się, że były Siostry, które przyjęły wezwanie
i przybyły do Polski. Tu stawiały fundamenty dla nowej wspólnoty Sióstr Pijarek, oddając się całym sercem i nie szczędząc trudów, aby dzieło wychowania i nauczania w Szkołach Pobożnych rozwijało się także w Polsce. Z wdzięcznością patrzymy na te Siostry, które kontynuują to zapoczątkowane kiedyś dzieło. Są one jak dobra ziemia, w którą Bóg wsiał ziarno. To ziarno przynosi plon dla Królestwa Bożego.

Patrząc na dzieci i młodzież uczące się w naszych szkołach i ich Rodziny jesteśmy wdzięczni za zaufanie z ich strony. Dziękujemy za całą wspólnotę, jaką są Szkoły Pobożne
i powierzamy wszystkich, którzy z nami współpracują każdego dnia. Zawierzamy naszych Nauczycieli, Pracowników, którym jesteśmy wdzięczni za ich dobroć, życzliwość  i trud.

Uwielbiajmy Pana i prośmy, aby napełniał nasze serca radością i entuzjazmem, byśmy zachwycali się Jezusem i pociągali innych do Niego, szczególnie tych najmniejszych. Niech On nam wszystkim błogosławi obfitością swoich darów.

 

 
 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013