Smak nawrócenia …

 

23. Spotkanie Młodych w Wołczynie.

W tym roku przebiegało pod hasłem: Smak nawrócenia.

Siostry pijarki uczestniczyły w spotkaniu poprzez modlitwę, ale również przez osobisty udział, pomoc i świadectwo.

Było to spotkanie, podczas którego odkrywaliśmy gorycz fałszu, słodycz spotkania oraz czym jest sól miłości.

 

Towarzyszył nam św. Franciszek i jego słowa zapisane w Testamencie:

,, Gdy byłem w grzechu, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry”.

Następne słowa św. Franciszka,, I Pan sam wprowadził mnie między trędowatych”.

A trzeciego dnia zatrzymaliśmy się nad tematem ,, I okazywałem im miłosierdzie”.

Spotkaliśmy się z „Trędowatym” we mnie i w bliźnim. Z tym, przed czym uciekam, boję się i co stanowi źródło fałszywej przyjemności, goryczy -z moim grzechem. Doświadczaliśmy słodyczy spotkania z Jezusem w Słowie, Eucharystii i w drugiej osobie.

Św. Franciszek spotkał się z trędowatym, pocałował go, a zanim to uczynił doświadczył pocałunku samego Chrystusa. To zaowocowało nawróceniem jego serca.

,,Średniowieczny dominikanin Henryk z Bitterfeld tłumaczył, że kiedy człowiek jako grzesznik w pokorze pada na kolana do stóp Jezusa, to wtedy On podnosi go do swoich ust, aby go pocałować„.

(www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2017/Przewodnik-Katolicki-23-2017/Temat-numeru/Pocalunek-Boga)

Takim bliskim dotknięciem Chrystusowego miłosierdzia był sakrament pojednania, po którym można było osobiście doświadczyć Jego słodyczy poprzez – pocałunek .

Tak, jak sól nadaje smak potrawom, wydobywa z nich to, co najlepsze, a potem musi się stracić, tak potrzeba, byśmy i my chcieli czuć smak naszego życia i chcieli ,,stracić się” dla Chrystusa.

Tak, jak świeca dając światło spala się, tak nasze życie ma być światłem dla innych, rozjaśniać twarz drugiego.

Czy czujesz smak swojego życia? Jaki on jest?

Życie jest darem, który otrzymałeś od Boga. To od ciebie zależy, jaki będzie miało smak: słodki czy będzie goryczą.

Aby poczuć smak swojej codzienności, trzeba przejść od słów do czynów, nie w sposób spontaniczny, ale zaplanowany – a za św. Franciszkiem prosić:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając ‑ otrzymujemy;
wybaczając ‑ zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Żyj świadomie, choć będzie to pójście pod prąd, żyj mądrze i kochaj.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013