SEE '18 - Sympozjum Edukacyjne

W dniach 31.01 – 3.02 w Cullera koło Walencji odbywało się III Sympozjum Edukacyjne pod hasłem: „Somos escuela, somos futuro”. Zorganizowały go trzy Fundacje działające w Hiszpanii pod patronatem Sióstr Pijarek. W Sympozjum wzięło udział około 250 osób – sióstr pijarek oraz nauczycieli świeckich. Zaproszone też zostały trzy siostry z Polski: s. Krystyna Róż, s. Helena Matras i s. Joanna Tajduś. Byli również obecni niektórzy ojcowie pijarzy z Hiszpanii z Ojcem Generałem i siostry kalasantynki z Matką Generalną.

 Sympozjum było bardzo dobrym, ubogacającym wszechstronnie doświadczeniem. Poza trzema świetnymi wystąpieniami przedpołudniowymi, wyjaśniającymi co oznaczają sformułowania  „escuela educadora, innovadora y evangelizadora”, po południu były warsztaty z tego zakresu w grupach (12 grup do wyboru).

Wieczorami były występy artystyczne raz zespołu Bvocal z Saragossy, a drugi raz - Orkiestry z Gandii.

Ale najlepsze były spotkania przy stole, w przerwach z różnymi osobami, dzielenie się różnymi doświadczeniami z życia i szkoły.

Czas był bardzo wypełniony i mijał szybciutko. W wolnych chwilach były oczywiście spacery nad morze. Było zbieranie muszelek, obserwowanie wschodu słońca i napisy na piasku… A na zakończenie zdjęcia, zdjęcia w różnych ujęciach, różnych miejscach,  różnych grupach… i tęsknota za następnym takim spotkaniem.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013