Nasza misja w Łowiczu

Nasze siostry Monika i Asia od 20 do 22 lutego br. przebywały w szkole pijarskiej w Łowiczu. Ich misją było poprowadzenie rekolekcji wielkopostnych dla uczniów tamtejszej szkoły podstawowej. Hasło przewodnie tych rekolekcji: BYĆ PRZYJACIELEM JEZUSA TO BYĆ APOSTOŁEM. Oczywiście nie zabrakło spotkania z św. Paulą Montal! Wiele chwil refleksji, pracy, śpiewu a nade wszystko modlitwy sprawiły, iż ziarno zostało posiane wśród dzieci i młodzieży. A teraz czas wzrostu po to, aby przynosiło ono owoc w codziennym życiu uczestników tych rekolekcji a nade wszystko pomogło dobrze przeżyć Święte Tridum Paschalne.

Za każde dobre słowo i modlitewne wsparcie siostry z serca dziękują!!!

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013