Konferencja Generalna. Gdzie? W jakim celu?

W Nemi, małym miasteczku niedaleko Rzymu odbywa się XVI Konferencja
Generalna zwołana przez naszą Matkę Generalną Divina Garcia. Biorą w
niej udział Siostry Prowincjalne i Przełożone Delegatur, w sumie 16
sióstr z różnych części świata: Hiszpanii, Polski, Argentyny,
Brazylii, Kolumbii, Meksyku, Japonii, Filipin i Senegalu. Konferencje
Generalne zwoływane są co trzy lata, celem podjęcia refleksji nad naszą
pracą dydaktyczną i duszpasterską. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i
modlitwę. Obrady są doskonałym czasem do wymiany doświadczeń, poznania
sytuacji poszczególnych demarkacji i przygotowania do Kapituły
Generalnej. 
Konferencja potrwa do 22 listopada. Polskę reprezentuje s. Urszula.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013