św. Józef

            Chciałabym zaprosić Cię do zbliżenia się do św. Józefa Oblubieńca, męża, przyjaciela... Maryi i ukochanego opiekuna Jezusa.

 

            Odkrywanie tego Świętego  można rozpocząć od medytacji Jego obecności w Nazarecie – zatroskanego, kiedy Maryja pojawiła się brzemienną..., i sprawiedliwego, tzn. świętego, by nie naruszyć jej niewinności, a zarazem zmagającego się z trudem przyjęcia rozterki, z powodu nieznanej przyczyny brzemienności ukochanej...

Bóg mówił do niego, a on Go słuchał!!!

            Wziął Maryję nie bacząc na nic i nikogo. Kochał Ją i Dziecko przez Nią urodzone!...

Wzór mężczyzny: odpowiedzialnego i mężnego, oddanego i wiernego, wytrwałego i bardzo ludzkiego, stąpającego mocno po ziemi, a zarazem widzącego sprawy Boskim okiem:) Troskliwego i czułego, o wspaniałym (!) poczuciu humoru, a przede wszystkim KOCHAJĄCEGO!!!

Myślę, że to od niego Jezus nauczył się bezgranicznego szacunku dla każdej Kobiety (szczególnie Jemu drogiej) i każdego ludzkiego istnienia. Józef uczył pracy i odpoczynku, modlitwy i służby, radości i zabawy, wszystkiego, bez zbędnych słów i wielkich wywodów. Wszystko cichym przykładem...

Warto mieć takiego przyjaciela na ziemi i w Niebie...

polecam...:)

 

 

 

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, -- Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. -- Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, -- zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, --
Duchu Święty, Boże, --
Święta Trójco, jedyny Boże, --
Święta Maryjo, -- módl się za nami.
Święty Józefie, --
Przesławny Potomku Dawida, --
Światło Patriarchów, --
Oblubieńcze Bogarodzicy, --
Przeczysty Stróżu Dziewicy, --
Żywicielu Syna Bożego, --
Troskliwy Obrońco Chrystusa, --
Głowo Najświętszej Rodziny, --
Józefie najsprawiedliwszy, --
Józefie najczystszy, --
Józefie najroztropniejszy, --
Józefie najmężniejszy, --
Józefie najposłuszniejszy, --
Józefie najwierniejszy, --
Zwierciadło cierpliwości, --
Miłośniku ubóstwa, --
Wzorze pracujących, --
Ozdobo życia rodzinnego, --
Opiekunie dziewic, --
Podporo rodzin, --
Pociecho nieszczęśliwych, -- Nadziejo chorych, --
Patronie umierających, --
Postrachu duchów piekielnych, --
Opiekunie Kościoła Świętego, --

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, -- zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(foto: https://przystantu.wordpress.com/2012/12/30/niedziela-swietej-rodziny/swieta-rodzina/)

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013