Jubileusz naszych Sióstr

Życie zakonne, piękna droga oddania i zawierzenia wszystkiego Jezusowi, jest wielkim darem Boga dla Kościoła. To nie człowiek wybiera konsekrację zakonną. To Bóg ofiaruje człowiekowi łaskę niezwykłej bliskości oraz zdolność do rezygnacji z wszystkiego, co się Bogu nie podoba i co do Boga nie prowadzi. Życie zakonne jest zapowiedzią Królestwa Bożego. Dlatego każde ludzkie TAK, powiedziane Bogu, na wzór „FIAT – Niech mi się stanie” Maryi, jest znakiem zwycięstwa Bożego Ducha. Tylko ten, kto ufa Bogu bardziej niż sobie, jest gotów oddać Jezusowi stery swego życia. Dziś, w Niedzielę dobrego Pasterza, gdy cały Kościół prosi o łaskę nowych powołań kapłańskich i zakonnych, nasze zgromadzenie dziękuje za 25 lat wierności ślubom s. Elżbiety Bukowskiej i Krystyny Róż. Niech Pan żniwa nieustannie wzywa i posyła młode kobiety i młodych mężczyzn na drogi świętości w Szkołach Pobożnych.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013