12 lat temu...

25 listopada 2001 roku w Rzymie nasza założycielka Matka Paula Montal została ogłoszona ŚWIĘTĄ. Choć żyła w dziewiętnastym wieku to Jej Miłość i zapał apostolski jest wielką inspiracją dla żyjących w dzisiejszym świecie. To ogromna pokusa, by podejść do Jej życia jak do wydarzeń odległych w czasie. My, pijarki pragniemy realizować to, co Ona czyniła. Chcemy - jak to sama wyraziła Matka Paula - "ratować rodziny ucząc dziewczęta świętej bojaźni Bożej". Matko Paulo wstawiaj się za nami, abyśmy każdego dnia odnawiane Miłością Pana z większą Radością i Pasją wychodziły do dzieci i młodzieży niosąc im Dobrą Nowinę. Ewangelizować Nauczając, Nauczać Ewangelizując!

św. Paulo Montal - módl się za nami.

Więcej na Jej temat możesz znaleźć tutaj

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013