Patrocinium

Dzień 27 listopada jest obchodzony w całym Zakonie Pijarów jak i Sióstr Pijarek jako Święto Patrocinium tzn. Święto Opieki św. Józefa Kalasancjusza. 
Tego dnia wszyscy, którzy tworzą rodzinę pijarską - ojcowie Pijarzy, SIOSTRY PIJARKI, wychowawcy, rodzice, uczniowie – oddajemy się w opiekę i wstawiennictwo św. Józefa Kalasancjusza prosząc, by ten, który jest "największym świętym wśród pedagogów i największym pedagogiem wśród świętych" pomagał każdemu z nas.

W naszych szkołach przeżywaliśmy to święto radośnie i na różne sposoby. Przedstawiamy tutaj relacje z dzisiejszego święta ze Szoły Podstawowej i Gimnazjum Sióstr Pijarek im. św. Józefa Kalasancjusza w Krakowie (Olszanicy).

 

Św. Józef Kalasancjusz i nasze talenty

 

Talent to szczególny dar. Dzięki niemu nasze życie staje się ciekawsze i piękniejsze. Bóg obdarzył każdego z nas licznymi darami. Dał nam zadanie pomnażania ich w służbie innym. Nasz Patron pokazał nam, jak współpracując z Bogiem pięknie można pomnożyć otrzymane dary i uczynić nimi wielkie rzeczy. W naszej Wspólnocie szkolnej przygotowywaliśmy się do obchodów święta naszego patrona, św. Józefa KALASANCJUSZA od ponad tygodnia. Poza odkrywaniem talentów u naszego Świętego, poznawaliśmy jego życie i bogactwo duchowe. To bogactwo Kalasancjusza pomagało nam odkrywać, że każdy z nas jest w sposób wyjątkowy obdarowany. Tym największym talentem jest życie, które otrzymaliśmy, po to aby je rozwijać i służyć  innym.

Był to czas radości, wspólnych spotkać, poznawania  siebie, a przez to nauki.W tym najważniejszym dniu – PATROCINIUM- 27 listopada cała nasza Społeczność szkolna rozpoczęła świętowanie od uroczystej Eucharystii. Dziękowaliśmy Bogu za nasze talenty i prosiliśmy Go, abyśmy potrafili tak, jak nasz Patron odkrywać je i dobrze wykorzystywać realizując swoje życiowe powołanie.

Podczas Mszy św. młodzież zaprezentowała elementy  pantomimy i krótkie wywiady, które  były odniesieniem do czasów Kalasancjusza.

Po tej uczcie duchowej, radosnym śpiewaniu, nasze  świętowanie kontynuowaliśmy w klasach, gdzie czekał poczęstunek, o który zadbali rodzice. Czekały na nas pyszne kanapki i rożne słodkości.

Trzecią i zarazem ostatnią częścią, jako zwieńczenie tych dni było zaprezentowanie  talentów przed gronem koleżanek i kolegów. Podziwialiśmy i cieszyliśmy się z tego bogactwa, które już zostało odkryte. Każdy występ nagradzany gromkimi brawami. Dzieci prezentowały swoje zdolności w śpiewie, tańcu, balecie, grze na różnych instrumentach, a także deklamowały wiersze.

Piękny był ten dzień i pewnie św. Józef Kalasancjusz też miałby powody do radości, że jego duchowe dzieci w sposób twórczy i piękny cieszą się i rozwijają otrzymane od Boga talenty.

Nasz Patron nadal jest obecny z nami i może nam pomagać, wspierać w naszym rozwoju, opiekować się nami. Prośmy go o to nieustannie.

Św. Józefie Kalasancjuszu wstawiaj się za nami

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013