Echo po dniach formacji o ślubie czystości

Z naszych Reguł:

„Wolna odpowiedź na Boży zamysł wobec nas oraz dynamizm naszego powołania zobowiązują nas do gorliwego doskonalenia przez całe życie naszej formacji duchowej, naukowej i zawodowej” ( RR 104).

Aby móc odpowiadać na wymagania naszego powołania i posłannictwa miałyśmy możliwość zatrzymania się i posłuchania o ślubie czystości. W tym celu w dniach 27-29 grudnia zostały zorganizowane dni formacji duchowej. Miało to miejsce w naszym domu w Krakowie. W tych dniach wszystkie Siostry Pijarki z naszych wspólnot w Polsce uczestniczyły we wspólnej Eucharystii, a także spotkaniach prowadzonych przez o. Jerzego Gogolę OCD.  Poza spotkaniami konferencyjnymi miałyśmy możliwość wspólnych rozmów  podczas posiłków, czy  przy okazji spacerów. Jednym słowem bycie razem i dzielenie się naszym pijarskim życiem.

 Każdy człowiek powołany jest do tego, aby żyć w relacji z Bogiem i człowiekiem. Przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami, a my otrzymaliśmy specjalny charyzmat – życia  konsekrowanego- życia radami ewangelicznymi. 

Każdego dnia trzeba nam otwierać się na Boży plan zbawienia- potwierdzać, jak Maryja owe FIAT, czyli tak, jak Ona żyć wiarą.

Nasze życie wynika z poczucia bycia umiłowanymi przez Pana. Zatem naszym powołaniem jest miłość, powołanie do bycia człowiekiem, który kocha Boga czystym sercem i to niezależnie od stanu życia.

My osoby konsekrowane jesteśmy przeznaczone do czystości konsekrowanej przez oblubieńczy związek z Chrystusem.

Należy wziąć też pod uwagę, że napotkamy we współczesnym świecie na trudności, niezrozumienie, pokusy. Potrzeba nam zatem wewnętrznego umocnienia.

 

Oblubieńczość otwiera nas na drugiego człowieka, przez co stajemy się dyspozycyjni, jak Maryja wobec planu Boga. A nasze życie staje się płodne i możliwe, by dawać życie innym. Staje się to drogą do owocności naszego życia przez duchowe macierzyństwo.

Czystość jest darem, nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla życia wspólnotowego, dla Kościoła.

Trzeba nam też pamiętać, że w to życie wpleciony jest krzyż. Jest to konsekwencją oblubieńczego wyboru. A przyjmując ten rodzaj życia  ważnym aspektem czystości jest świadectwo. Mamy być świadkami Królestwa, szczególne  jest świadectwo dawane spontanicznie, służąc sobie nawzajem.

Tematem podjętym podczas tych spotkań były także uwarunkowania czystości konsekrowanej. Rzeczą najważniejszą jest miłość do Boga. To stanowi motyw, że wybraliśmy życie zakonne. Na końcu podjęty został temat formacji do czystości konsekrowanej. Formacja to proces trwający całe życie, czyli mamy tu na uwadze formację początkową i ustawiczną.

Uwzględniamy też aspekt pozytywny i negatywny. Czyli formacja do relacji osobowej, do miłości do odpowiedzialnej służby,  nie tylko walka i usuwanie przeszkód, bo to nie daje postępu.

Formacja powinna prowadzić do autentycznego życia konsekrowanego- uwzględnianego jako całość, a nie tylko czystości konsekrowanej.

Formacja ma  na celu rozumienie własnego powołania, rozumienie jego wartości . Osoby konsekrowane wybierają to powołanie jako odpowiedź na Boże wezwanie dla większego dobra, nie tylko swojego ale i innych.

Teraz po zakończeniu tych dni formacji pozostaje nam ocenić i każdego dnia żyć tym, do czego jesteśmy wezwane. Każda z nas mogła skorzystać z tego bogactwa, które było nam ofiarowane i wybrać coś dla siebie. Wdzięczne jesteśmy za ten czas przede wszystkim Panu Bogu, ale też o. Jerzemu i sobie nawzajem.

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013