XXVIII Niedziela Zwykła - komentarz

Liturgia Słowa tutaj

Słowo Boże, które słuchamy i zgłębiamy tej niedzieli ukazuje nam Boga, jako hojnego gospodarza, który wyprawia wspaniałą ucztę. Jak mówi prorok Izajasz jest to uczta bardzo obfita (z najpożywniejszego mięsa i najwyborniejszych win), na której nie ma łez i śmierci. W przedziwnej swojej dobroci Bóg zaprasza na nią wszystkich i nie żąda nic w zamian. Po prostu chce się dzielić swoja miłością. Pragnie, jak pisze św. Paweł zaspokoić wspaniale każde nasze pragnienie.  Wciąż jak echo rozlega się głos: „ Przyjdźcie na ucztę”.

Jak odpowiadam na zaproszenie Gospodarza? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, w szczerości stając wobec Słowa. Może odmawiam, a jeśli tak,  to dlaczego?  Jeśli przyjmuję zaproszenie, to czy jestem na ucztę przygotowany, co daję z siebie? Bóg nikogo nie osądza i cierpliwie ponawia zaproszenie do szczęśliwości z Nim.  Warto pamiętać, że nawet po wczorajszej odmowie dziś mogę odpowiedzieć tak. 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013