VI niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Męki Pańskiej.

Z Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej: ,,Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość”. (369)Modlitwa w Ogrójcu

 

,,Pogrążony w udręce, Jezus jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię” (Łk 22,44).

Spoliczkowanie

,,Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: „Tak odpowiadasz arcykapłanowi” (J 18, 22).

Obelgi

I zaczęli Go pozdrawiać: ,,Witaj Królu żydowski!” Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd (Mk 15, 18-19).

Ubiczowanie

Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować (J19,1).

Cierniem ukoronowanie

A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym (J19,2).

Droga Krzyża

Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki. które po hebrajsku nazywa się Golgota (J19,17).

Upadki

Jezus upada po raz pierwszy …

Jezus upada po raz drugi …

Jezus upada po raz trzeci … (Droga krzyżowa, stacje III, VII i IX).

Ukrzyżowanie

Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie (Łk23,33).

Śmierć

Wtedy Jezus zawołał donośnym Gosem: ,,Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego”. Po tych słowach wyzionął ducha (Łk23,46).

Przebity bok

Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda (J19,34).

Złożenie do grobu

Nikodem (…) przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania (J19,39-40).

 

Dziękuję Ci, Jezusowi, który z miłości dla mnie cierpiałeś rany i każdego dnia doświadczasz bólu moich upadków i grzechów. Uwielbiam Cię i dziękuję za tę miłość, którą objawiasz na krzyżu. Proszę, niech moje serce, myśli i wszelkie decyzje będą zawsze przy Tobie.

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013