Charyzmat

Co robimy?

NASZE APOSTOLSTWO


Św. Józef Kalasancjusz rozumiał
znaczenie właściwego wychowania dzieci
dla przemian społecznych.
Paula Montal rozciągnęła jego dzieło na dziewczęta, stawiając sobie za cel
promocję kobiety i przygotowanie jej,
by jako żona i matka przyczyniała się do budowania świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego.

Pragniemy wcielać w życie
motto św. Józefa Kalsancjusza
Pobożność i Nauka
oraz św. Pauli Montal
Ratować rodziny ucząc dziewczęta
świętej bojaźni Bożej

poprzez misję edukacyjną,
łącząc wiarę z kulturą i nauką.
Niezwykle istotnym elementem pijarskiej misji wychowawczej 
jest zachowanie indywidualności każdego dziecka, uszanowanie jego odrębności i pomoc w rozwoju duchowym, osobowym i intelektualnym. 

Czytaj więcej: Co robimy?

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013