NASZA FORMACJA - Jak wzrastamy?

Przyoblekliście się w nowego człowieka, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu Tego, który go stworzył ( Kol 3, 10)

Wezwane miłością Ojca do życia powołaniem pijarskim we wspólnocie wiary, naśladując sposób życia, jaki Chrystus prowadził z uczniami, a pierwszy Kościół zachowywał z Maryją, jesteśmy dla świata znakiem nadziei królestwa Bożego i braterskiej jedności. (Konstytucje, pkt 24)

 

 

 

Proces początkowej formacji pijarki obejmuje trzy etapy: przednowicjat, nowicjat i juniorat. Jej celem jest to, aby dziewczęta coraz bardziej i świadomie przeżywały pijarskie powołanie i stopniowo w nim dojrzewały.
(Konstytucje, pkt 94)

 

 

Przednowicjat: 

Jest etapem przygotowania się do nowicjatu.

Kandydatka pragnąc dzielić z nami swoje życie, stara się włączyć w autentyczną grupę już utworzoną.

Przez ten czas pogłębia swoje powołanie przez modlitwę i pracę.

Umocniona w powołaniu i pragnieniu pójścia za Chrystusem może zdecydować się na nie i odpowiedzieć prosząc o przyjęcie do nowicjatu.

 

 

Nowicjat:

 

Nowicjat jest czasem i miejscem formacji umożliwiającym osobiste doświadczenie Boga oraz inicjacją w nowy sposób życia w naszym Instytucie(Konstytucje, pkt 98)

 

 

 

 

 

 Juniorat:

 

Składając profesję czasową, nowicjuszka poświęca się Bogu przez posługę Kościoła w stanie zakonnym i staje się członkinią Instytutu. Juniorystka kontynuuje swoją formację zakonną, pijarską, teologiczną i pedagogiczną we wspólnocie, w której warunki sprzyjają takiej formacji. (Konstytucje, pkt 101)

 

 

 

 

 

 Formuła profesji:  Ja, świadoma chwili, z radością i nadzieją, dobrowolnie i za całego serca składam Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu: ślub czystości, aby kochać Boga i ludzi: ubóstwa, by w duchu Ewangelii dzielić się wszystkim: posłuszeństwa, by pełnić wolę Boga oraz oddania się wychowawczej misji Kościoła na całe życie, zgodnie z Konstytucajmi naszego Instytutu. (Konstytucje, pkt 104)

 

 

 

 

Każda  z nas, stosownie do potrzeb i możliwości, jest odpowiedzialna za swą formację ciągłą jak i gotowość do wielkodusznej współpracy na rzecz formacji sióstr. (Konstytucje, pkt 106)

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013