Tożsamość

 

P

oznaj nas

I

przekonaj się,

J

ak pomagamy innym,

A

może zechcesz

R

azem z nami

K

ochać Boga w dzieciach

I

ratować rodziny wychowując
i nauczając w duchu Ewangelii

 

NASZA TOŻSAMOŚĆ

Dwa i pół wieku po otwarciu
przez św. Józefa Kalasancjusza (1557-1648)
pierwszej w Europie bezpłatnej szkoły
dla najuboższych chłopców,
św. Paula Montal (1799-1889)
założyła w Hiszpanii zgromadzenie zakonne,
które zajęło się wychowaniem i nauczaniem dziewcząt.Celem pijarskiej misji wychowania
jest przygotowanie młodzieży
do bycia zbawczym zaczynem rodziny,
aby młode pokolenia współdziałały w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego.

Instytut Sióstr Pijarek realizuje swoje apostolstwo
w oparciu o motto POBOŻNOŚĆ I NAUKA
upatrując w powszechnej misji wychowania i edukacji
dzieci i młodzieży
najskuteczniejszy sposób wpływania na rozwój społeczeństwa i jego przyszłość. 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013