dzień 2

 

MATKA PAULA ZAKOCHANA W BOGU, ŻYJĄCA W JEGO MIŁUJĄCEJ OBECNOŚCI

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica 
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Łk 24, 32: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? ”.

 

KK 39: „Żywe i wytrwałe obcowanie z Pismem Świętym wprowadza nas w zażyłe poznanie Boga i Jego planów”.

 

KK 42: „Wierność modlitwie i pamięć na Bożą obecność w ciągu dnia przygotowują nas do sprawowania świętej liturgii”.

 

KOMENTARZ:

Bóg pragnie nam dawać wszystko za darmo, nie oczekując niczego w zamian. Rozsiewa w naszych sercach miłość i pragnie towarzyszyć nam na naszej drodze życia.

 

- M. Paula była zakorzeniona w Bogu i pamiętała o Jego obecności przez cały dzień. Jej nieustanna modlitwa była bardzo prosta. Mistrzyni nowicjatu poleca: „Naucz je aby zawsze trwały w obecności Boga poprzez odmawianie aktów strzelistych oraz  aby wszystko czyniły z prostotą i czystą intencją”.

 

PROŚBA:

M. Paulo, naucz nas wyzwalać się od tych trudności, które nas oddzielają od Pana, od tego co pochłania jego wezwania. Naucz nas być świadomymi Jego obecność podczas całego dnia.

 

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal od świętego Józefa Kalasancjusza, dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna. Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę, która poucza nas przez słowa i pobudza do dobra swym przykładem życia. Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować 
i  udziel nam: odwagi w trudnościach, pokory w prawdzie, wierności łasce, wielkoduszności w ofiarowaniu się z miłości dla Ciebie i bliźnich. Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski…

Chwała Ojcu …

 

 

 

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013