Nowenna do św. Pauli Montal

dzień 5

MATKA PAULA PEŁNIĄCA ZAWSZE WOLĄ BOŻĄ

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: J 4, 34: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”.

KK 71: Aby wiernie spełnić to, co się podoba Ojcu Niebieskiemu, wszystkie staramy się odkryć Jego wolę poprzez wymianę zdań
i jedność modlitwy. Wolę, która daje się nam poznać
w oświeceniach Ducha Świętego, w słusznych aspiracjach wspólnoty i w znakach czasu, za pośrednictwem przełożonych, sióstr i różnych okoliczności.

KOMENTARZ:

Posłuszeństwo ma podstawę mistyczną. Tylko kontemplując Jezusa, który z miłości wypełniając wolę Ojca stał się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej, będziemy w stanie ofiarować Ojcu naszą własną wolę jako ofiarę naszego życia.

 

Czytaj więcej: dzień 5

dzień 1

 

MATKA PAULA ŻYJĄCA DUCHEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica 
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Mt 5, 3-12: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami 

 

Czytaj więcej: dzień 1

dzień 2

 

MATKA PAULA ZAKOCHANA W BOGU, ŻYJĄCA W JEGO MIŁUJĄCEJ OBECNOŚCI

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica 
św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE: Łk 24, 32: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? ”.

 

KK 39: „Żywe i wytrwałe obcowanie z Pismem Świętym wprowadza nas w zażyłe poznanie Boga i Jego planów”.

 

KK 42: „Wierność modlitwie i pamięć na Bożą obecność w ciągu dnia przygotowują nas do sprawowania świętej liturgii”.

 

Czytaj więcej: dzień 2

dzień 3

 

MATKA PAULA WYTRWAŁA
W NIEUSTANNEJ MODLITWIE

 

MODLITWA POCZĄTKOWA NA KAŻDY DZIEŃ:

Otwórz Panie nasz umysł i nasze serca, aby Twoje Słowo nas oświecało i abyśmy uczyły się żyć tak jak Twoja służebnica św. Matka Paula Montal.

 

SŁOWO BOŻE:   Mt 6,6:  „Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Ap 3,20:  „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”.

 

Czytaj więcej: dzień 3

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013