Słowo Boże

Druga niedziela zwykła

 Nie jest przypadkiem, że Słowo tej Drugiej niedzieli zwykłej koncentruje nas na tajemnicy słuchania Bożego Słowa. Wiara przecież, jak czytamy „ rodzi się z tego co się słyszy” (Rz 10,7). Rodzi się więc pytanie: Jak słucham? Kogo słucham?

Pierwsze czytanie opowiada o dwóch osobach, które słuchają: Helim i Samuelu. Heli był niejako „zawodowo” przygotowany do słuchania, do rozmowy z Bogiem.

Czytaj więcej: Druga niedziela zwykła 

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

I CZYTANIE:  Iz 55, 1-11        Nowe i wieczne przymierze

Ps:   Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6   Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia

II CZYTANIE: 1 J 5, 1-9      Jezus przyszedł przez wodę, krew i Ducha

EWANGELIAMk 1, 7-11  Chrzest Jezusa

 

Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,

przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!

I czytanie

Przeżywamy dziś dzień w którym w rzece Jordan Jezus przyjął od Jana chrzest. Podchodząc z tłumu do Jana, jako jeden z wielu, Jezus natychmiast zostaje zauważony przez proroka. Jan jest otwarty na działanie Bożego Ducha, dostrzega to, co przez nikogo w tłumie nie zostało zauważone.  I my dziś jesteśmy zaproszeni do otwarcia. Otwarcia na działanie Ducha Świętego, zaczerpnięcia ze zdrojów zbawienia i zauważenia obecności Bożej w swoim życiu.

W obietnicy Izajasza i w świadectwie Jana Chrzciciela jest Bóg-źródło, który w swej miłości pozostawia nam zawsze wolność. Wolność pragnienia Jego samego, pragnienia Jego Królestwa, pragnienia życia w Duchu i bycia świadkiem Życia. Świadek jest tym, który zaświadcza, że widział, doświadczył danej rzeczywistości. Może dziś warto zatrzymać się i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy jestem świadkiem Jezusa?

 

Tylko człowiek napełniony Duchem Świętym i Mu posłuszny może skutecznie głosić Słowo Boże. Im bardziej człowiek głoszący słowo Boże jest uległy Duchowi Świętemu, współpracuje z Nim, tym skuteczniejsze jest Jego nauczanie. Współpracować z Duchem Świętym to modlić się, wsłuchiwać w głos Boga, czytać Pismo Święte, systematycznie przyjmować sakramenty święte.

Czytaj więcej: ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013