I niedziela Wielkiego Postu

Czytania tutaj

Każdy z nas wie, co to jest pokusa.
Każdy zna smak walki i smak bycia przegranym w walce z pokusą.
To nasza codzienność. Często też upadamy i jest nam bardzo ciężko na duchu.
Wydaje sie nam, że jesteśmy przegrani, że Bóg nas opuścił.
Podejrzewamy Pana Boga, że On w ogóle nie wie, ile nas ta walka kosztuje.....

Tym czasem, jak widzimy w dzisiejszej Ewangelii, Bóg nie tylko wie co znaczy być kuszonym,
On w Jezusie doświadczył na własnej skórze walki z mocą złego i kuszenia.
Szedł dokładnie naszą drogą.
Szedł i zwyciężył.

Dobra nowina jaką nam przynosi jest taka, że my nigdy nie jesteśmy sami.
Zwycięstwo może być naszym udziałem.
Będziemy zwyciężać, ilekroć zechcemy walczyć przy Nim, Jego mocą i Jego Słowem.

Porażki uczą nas pokory i tym większego zawierzenia.

Odwagi !

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013