III niedziela Wielkiego Postu

Mojżesz, który wyprowadza ze skały wodę, ukazuje moc Boga. Zapowiada jednocześnie, poprzez znak dokonany w rzeczywistości widzialnej, niezwykłe dzieła przekraczające to, co ludzkie i doczesne. Nasze kamienne, bezduszne serca Bóg pragnie przemienić i napełnić życiem. „Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała” (Ez 36, 26). Duch Święty – dar Miłości samego Boga, ma moc przemienić nas i obdarzyć obficie wszelkimi łaskami. On zaspokoi wszelkie pragnienia naszych serc, przede wszystkim zaś pragnienie miłości, która jest bezwarunkowa i wieczna. Samarytanka, którą wraz z Jezusem spotykamy przy studni w Sychar, szuka ciepła i akceptacji na ludzki sposób, przez relacje z kolejnymi mężczyznami. Jednak żaden z nich nie jest w stanie zaspokoić nieskończonych pragnień jej serca. Ponieważ „niespokojne jest ludzkie serce, dopóki nie spocznie w Bogu” (św. Augustyn).

Tylko „Boża miłość, rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego” (Rz 5,5) może nas przemienić i napełnić życiem; tylko Boża miłość może nas zaspokoić, ponieważ tylko Bóg kocha nas bezwarunkowo i wiecznie. On kocha nas nie za nasze osiągnięcia, za naszą doskonałość i piękno, bo „Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8). Nawet to, że jesteśmy nie wystarcza by wyjaśnić Jego miłość. Ponieważ nie kocha nas dlatego, że jesteśmy, ale jesteśmy dlatego, że On nas kocha.

Bóg powołał nas do życia z miłości; z miłości podzielił się samym sobą i jedyne czego pragnie, to byśmy odpowiedzieli na Jego miłość. Chce, marzy o tym, byśmy szukali Go jak Jezus, byśmy karmili się każdego dnia pragnieniem bycia z Bogiem, w którym jest źródło naszego życia; byśmy do Niego wracali w każdej chwili, poprzez wszystko, co robimy i czym żyjemy. Chce mieć w nas swoich czcicieli, swoje ukochane dzieci, które uwierzą w Jego nieskończoną miłość i odpowiedzą na nią miłością.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013