Zmartwychwstał

„Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”

Oto wielka tajemnica naszej wiary.

Dziś nie ma już śmierci, płaczu i cierpienia, bo Życie swą siłą przezwyciężyło ciemność.

Jest poranek, radość.

Zakwitł krzyż.

Chrystus Pan rozdaje życie Swe.

Świadkiem tej tajemnicy jest  Piotr, który mówi o działalności, życiu, śmierci Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstaniu.

Tym świadkiem była także Maria Magdalena, która: ,,udała się do grobu

 i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. Biegnie i dzieli się tym, co ujrzała.

Tak jak Maria Magdalena biegnijmy do innych i głośmy, że Jezus Zmartwychwstał dla mnie i dla Ciebie.

Nie patrzmy za siebie, nie spoglądajmy w dół. Dziś wzrok trzeba nam skierować ku górze- ku Chrystusowi, który jest naszym Życiem. Jesteśmy powołani do życia, zaproszeni do wielkiej chwały i radości w niebie.

On nas zaprasza do bycia świadkami Jego zmartwychwstania właśnie dzisiaj.

Drogi tamtych świadków zmartwychwstania i nasze drogi wciąż się przeplatają. A ci, którzy po nas przyjdą będą żyć wiarą i świadectwem przez nas wyznawanym i pozostawionym.

Dziękujmy Panu za Jego dobroć.

 Radujmy się i głośmy tę radość, te wielkie dzieła Pana, cuda, które dokonał dla nas.

Głośmy tę prawdę, że ,,Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja”. Alleluja.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013