Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Czytania przeznaczone na niedzielę Świętej  Trójcy  zapraszają nas do uwielbienia Boga Jedynego-naszego Pana. Psalm poddaje nam słowa, które mogą nam pomóc w tym naszym uwielbieniu. Ukazuje on Boga pełnego chwały, wywyższonego ponad niebiosa, królującego nad ziemią.

Bóg nasz jednak nie jest daleki i odległy. Mojżesz, o którym czytamy w Księdze Wyjścia ma doświadczenie spotkania z Nim. Pan, który przechodzi przed jego oczyma nazwany jest „Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność. Mojżesz wie, jak bardzo człowiek potrzebuje spotkania z Bogiem dlatego prosi na modlitwie, by przeszedł pośród swego ludu. Niech te słowa będą i naszą modlitwą.

Lektura Listu do Kolosan odsłania nam dalej tajemnice Boga. Autor listu nazywa Boga, „Bogiem miłości i pokoju”. Przypomina również, że skoro zostaliśmy ochrzczeni w imię Trójcy Świętej to „miłość Boga, łaska Jezusa Chrystusa i udzielanie się Ducha Świętego” nieustannie nam towarzyszą.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu za łaskę wiary dzięki, której zostaliśmy zbawieni.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013