Niedziela Świętej Rodziny 2014 A.D.

Liturgia Słowa tutaj

Oddać wszystko – za WSZYSTYKO!

Treść dzisiejszych czytań można zamknąć w jednym słowie: WSZYSTKO. Pan Bóg daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Z tego powodu św. Paweł nazwie nas „wybrańcami Bożymi”. Przypomina w swoim liście skierowanym do wspólnoty w Kolosach, że Bóg udziela nam przede wszystkim swojej świętości, a Jego motywem jest ogromna miłość do każdego z nas; jesteśmy UMIŁOWANI. Obdarowani jesteśmy też darem Słowa Bożego, które wnosi w nasze życie bogactwo łaski. Bóg udziela nam wreszcie swego przebaczenia w Jezusie Chrystusie. Jego przyjście na ziemię jest największą z otrzymanych łask. Jest błogosławieństwem zbawienia, za które starzec Symeon z radością oddaje swoje życie.

Świadomość tak wielkiego obdarowania powinna budzić w nas poczucie wdzięczności oraz pragnienie, by wszystkim, co mamy odpowiadać na WSZYSTKO, co otrzymaliśmy od Boga. Najlepszym zaś sprawdzianem prawdziwości takiej postawy są nasze relacje z najbliższymi; bycie wszystkim dla Boga w tym miejscu i sytuacji, w jakiej On nas postawił.

To jest właśnie dzisiejsze święto – święto rodziny, z których pierwszą i najważniejszą jest Rodzina z Nazaretu, rodzina Jezusa, Maryi oraz Józefa. Jest to Rodzina, od której uczymy się czym są i jak powinny wyglądać relacje rodziców do dziecka i dziecka do rodziców; relacje między małżonkami i relacje, jakie rodzina tworzy z osobami z zewnątrz. Święta Rodzina z Nazaretu pokazuje nam też, Kto powinien zajmować pierwsze miejsce w naszym życiu i ukierunkowuje nasze myśli, zamiary i działanie na Boga. Patrzmy dziś na Jezusa, Maryję i Józefa i starajmy się zrozumieć, a potem wcielać w życie przesłanie jakie do nas kierują: oddaj wszystko (co twoje) za Wszystko (co Boże).

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013