Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

 

Pierwsze CZYTANIERdz 9,8-15

Tak rzekł Bóg

„Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze...”

 

Drugie CZYTANIE1 P 3,18-22

Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

 

EWANGELIA Mk 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali.

Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

 

Komentarz

Bóg jest cały czas wierny swojemu przymierzu. Zawarł go z nami już dawno i trwa w nim wierny nieustannie, pomimo naszego nieposłuszeństwa, pomimo odejść, zdrad i bólu jaki Mu nieustannie zadajemy. Jest tyle zła na świeci, które człowiek codziennie produkuje, wojny, prześladowania, przemoc, zapatrzenie tylko w siebie....

         A jakie jest moje serce? Czy dodaję od siebie tego zła, czy raczej zaczynam mieć serce i oczy Jezusowe?

Jezu nawrócić nas ! Nawróć moje serce ! Odwróć mnie od moich myśli skupionych na tym co przemija, myśli skupionych na troskach, lękach, na zimnych kalkulacjach ile mi się opłaca i co mi się opłaca....  Otwórz moje oiczy na drugiego człowieka, otwórz moje oczy na choroby mojego serca, abym mogła w tym czasie wielkiego postu naprawdę zbliżyć się do Ciebie. Daj mi poznać Twoje drogi, abym mogła nimi pójść dio Ciebie, do Życia jakie ofiarujesz....

 

Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

 

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *

naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

 

Naucz kochać jak TY !

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013