26 kwietnia IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

O Jezu, Dobry Pasterzu, Ty znasz swoje owce, spraw, abym poznał Ciebie (J 10, 14)

Czytania na dzisiejszą niedzielę skupiają nas na rozważaniu tajemnicy paschalnej w figurze Jezusa Dobrego Pasterza.

 

Ile jest w tych słowach czułości Boga, ile radości dla serca i pokoju?

Bóg nazywa mnie swoją owcą- sam jest moim Pasterzem. Ten obraz powinien rodzić w sercu ukojenie i odpoczniecie, dać poczucie bezpieczeństwa. Oto jest Ktoś, kto się o mnie troszczy, zna mnie i kocha. Pragnie, aby każda owca poznała swojego Pasterza nie tyle teoretycznie, ale przez doświadczenie spotkania osobistego. Słowo pokazuje nam miłość Pasterza do owieczki- miłość Boga do mnie. On wie o mnie wszystko, chce wiedzieć po to, aby spełniać najgłębsze moje potrzeby. Nie czyni tego, aby mnie śledzić, ale by wspierać, pomagać i kierować we właściwą stronę. A czyni to z miłością i z miłości. Nie jak ktoś, komu na mnie nie zależy. Chcąc mnie ocalić od niebezpieczeństwa oddaje siebie samego na śmierć ,, Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. Oto gest miłości Chrystusa do mnie. Taką miłością obdarzył mnie Ojciec ,,zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy”. On dba o mnie, patrzy na mnie nieustannie, szuka, gdy się zagubię i nie zostawia w osamotnieniu, ale poświęca siebie, choćby miał pozostawić stado. Prowadzi na najlepsze pastwisko – wiecznie żyjących. Pragnie, abym był wśród wybranych, bym wszedł do radości raju wiecznie zielonego. Bo Jego wybrani znajdą radość obcowania z obywatelami nieba, gdzie będą widzieć oblicze Boże. Bóg mówi o mnie tak pięknie i pragnie dla mnie dobra, chce być moim dobrym Pasterzem. Czeka jednak na moją odpowiedź, czy rzeczywiście chcę być Jego owieczką, taką, która słucha głosu Pasterza, idzie za nim i jest Mu posłuszna? Patrząc na Niego, jaki jest dobry, proś, abyś potrafił z Nim rozwiązywać życiowe trudności, bo z Nim jest o wiele łatwiej.

 

 

Proś dobrego Pasterza, aby nigdy nie brakowało owieczek, które usłyszą głos Pasterza i odpowiedzą na Jego wezwanie, szczególnie proś o nowe powołania zakonne. 

 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013