Zesłanie Ducha Świętego 2015

,,Przybądź Duchu Święty”

Zesłanie Ducha Świętego. Co to takiego? Kim jest Duch Święty?

 

Ojciec, wiadomo to Ojciec, Syn również, ale Duch? Co czyni? Gdzie Go znaleźć?

Nie znamy Ducha.

Ta uroczystość w Starym Przymierzu była świętem zbiorów. A dzisiaj? Jakie zbiory świętujemy?

To również uroczystość bardzo ważna i odnosić się może do zbiorów owoców, jakie płyną z krzyża Chrystusa.

A zatem jakie są te moje owoce?

Duch Święty jest Kimś, kto działa, objawia się nie tylko we wspólnocie Apostołów w pierwotnym Kościele, ale działa w moim życiu.

Gdy wypowiadam słowa ,,Przyjdź Duchu Święty”, to proszę Go, aby wypełnił moje serce. Niech te słowa wypowiadane będą świadomie, a Duch Święty będzie ożywiał moją wiarę.

On buduje jedność między ludźmi, których spotykam na swojej drodze, buduje jedność także we mnie. Bo jestem powołany do jedności, której źródłem powinna być miłość, prawda i służba drugiemu. Czy te wartości jednoczą mnie z innymi? Czy może źródłem jedności z drugim człowiekiem jest tylko wspólny interes?

Duch Święty przełamuje obawy Apostołów, On daje im męstwo, by służyć i głosić Słowo Boże. Nie oznacza to życia bez lęku, ale jest umiejętnością przełamania strachu i robienia tego, czego chce ode mnie Bóg, pomimo lęku.

Także we mnie przełamuje wszelkie bariery, abym potrafił otwierać się na relacje, na przebaczenie.

Czego jeszcze może nauczyć mnie Duch Święty? Może uczyć otwartości na Boga, bym jak Apostołowie zamknięci z obawy przed Żydami starał się wychodzić z wszelkich kryjówek.On potrafi przełamać opory, bym stawał się zdolny do robienia Bożych rzeczy.

 

Duch Święty niesie pokój, bo sam jest źródłem pokoju i daje łaskę, aby ten dar wprowadzać i nim żyć.

Duch Święty jest wolny w swym działaniu. Mnie również czyni wolnym i zaprasza do wolności. Bo będąc wolnym jestem zdolnym do kochania – Boga i bliźniego. Pragnie relacji opartej na wolnej miłości, bo nie jestem niewolnikiem, ale dzieckiem Bożym. To zaproszenie, bym jako wolny człowiek brał odpowiedzialność za swoje życie.

Niech Duch Święty zapala we mnie ogień swojej miłości, tak, abym potrafił przyjąć Jego dary. Niech On uzdalnia do bycia wiernym w budowaniu jedności, pokoju, obdarza męstwem i ożywia serce do większej miłości i wiary. Jezus daje Ducha Świętego ,, Weźmijcie Ducha Świętego”, a zatem przyjmijmy ten dar – Ducha Świętego.

 

 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013