Niedziela 31 maja 2015

"Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w
bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy
wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha,
że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i
dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro
wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale."

Dzisiaj Słowo Jezusa umacnia nas, byśmy pamiętali o Jego obecności. On
nie zostawia nas sierotami, umacnia nasze serce, by nie zwątpiło. Naszym
najgorszym wrogiem jest lęk, lęk przed byciem opuszczonym, lek przed
upokorzeniem, lęk przed przegraną, przed zapomnieniem ze strony innych,
ostatecznie lęk przed umieraniem sobie i przed definitywną śmiercią.
Jakże bardzo dobrze Jezus nas rozumie skoro wysyła nam Ducha, by
właśnie wyzwolić nas od lęku ! Najczulszy z Ojców jest naszym Bogiem,
to właśnie dzięki Duchowi możemy tego doświadczyć. Nie tylko jestesmy
Jego dziećmi, ale tez chce mieć nas nieustannie w swoim Królestwie
byśmy byli przy Nim szczęśliwi, bezpieczni, nakarmieni i przeżywający
miłość całym sercem. 
Prawdą jest, że tu na ziemi przechodzimy przez cierpienia. Są one
różne, poprzez niepowodzenia, choroby, problemy, aż do prześladowania
za wiarę. Trudno ich uniknąć, jednak to właśnie poprzez pełną
konfrontację z życiem i podejmowanie trudów życia możemy doświadczyć
umocnienia, i uwalniania wewnętrznej energii radości i współpracy z
Najwyższym. 
W tym kluczu Bóg nieustannie mówi: ODWAGI ! WARTO, JESTEŚ MOIM
UMIŁOWANYM DZIECKIEM !

 

 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013