XI niedziela zwykła

Czytania na niedziele tutaj

Gdzieś wyczytałam, że Boży plan wobec mnie może wywrócić mój świat do góry nogami. Dlatego powinnam milczeć, słuchać i… wytrwać. Na pewno Boża wizja świata i każdego z nas jest często inna od tego, co sobie wyobrażamy, czy planujemy. Dlatego czytamy „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami - wyrocznia Pana” (Iz 55, 8). Czasami to, co Pan przygotowuje dla nas jest oszałamiające. Napełnia nas wtedy zachwyt i ogromna wdzięczność. Wielbimy Boga za wielkie dzieła, jakich dokonuje w nas i poprzez nas. Czasem jednak… Bóg zaskakuje w sposób trudny do przyjęcia. Wówczas rodzi się opór, bunt, nawet złość. Boli nas po ludzku to, że „nasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy jest daremne, bo Pan i we śnie darzy swych umiłowanych” (por. Ps 127). Okazuje się, że nawet wtedy, gdy prosimy, nie zawsze otrzymujemy to, co chcemy. Dlaczego tak jest?

Może dlatego, że Pana Boga traktujemy czasem jak automat z kawą – składamy zamówienie i czekamy na realizację, zapominając, że to On jest Panem, nie my. To On ma moc uczynić wszystko, co zechce, bo ma także mądrość i wiedzę potrzebne do tego, by wybrać najlepsze rozwiązanie. On chce nam błogosławić, chce nas prowadzić, chce wspierać nasz rozwój i sprawiać, byśmy wzrastali w Nim. Pragnie w nas i z nas uczynić swoje Królestwo, tylko my czasem wolelibyśmy kroczyć innymi drogami. W takich sytuacjach, z perspektywy Bożego planu, nieodzowne jest wywrócenie do góry nogami „naszego” świata, „poniżenie drzewa wysokiego i wywyższenie niskiego drzewa” (por. Ez 17, 24).

Może więc warto – zamiast postawy buntu, zastanowić się nad tym, czy to, czego pragnie Bóg nie jest dla nas lepsze i wspanialsze od naszych wizji. Może warto poddać się Bożemu działaniu, „upokorzyć się pod mocną ręką Boga, aby nas wywyższył w stosownej chwili” (1 P 5, 6). To nowe doświadczenie może nauczyć nas wdzięczności wobec Boga i sprawić, że „zakwitniemy jak palma, rozrośniemy się jak cedr na Libanie. Rozkwitać będziemy na dziedzińcach naszego Boga. Wydawać owoc nawet w starości; zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, że On jest naszą Opoką” (por. Ps 92).

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013