I niedziela Adwentu 2015

 

I NIEDZIELA ADWENTU

 

I CZYTANIE Jr 33, 14-16

Ps 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14 (R.: 1b)

II CZYTANIE 1 Tes 3, 12 – 4, 2 Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

 

EWANGELIA Łk 21, 25-28. 34-36 Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

 

              Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

              Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie, 
           naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. 
   Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, 
          Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

PS 25

 

Stojąc u bram tegorocznego błogosławionego czasu Adwentu Bóg zaprasza nas  do zatrzymania przy pytaniu:

czy moja droga, którą podążam jest DROGĄ PRZYJŚCIA I SPOTKANIA?,

         czy jest drogą o poznanie której proszę w pokorze i ufności?,

               czy jest drogą, spotęgowania we wzajemnej miłości dla WSZYSTKICH- tych których

                                                                                     kocham  i  tych których kocham jeszcze zbyt mało?,

                            czy jest drogą utwierdzenia w świętości?

              Jakie jest moje oczekiwanie wobec przyjścia Syna Człowieczego?

 

Słowa ewangelii zachęcają nas do ODWAGI czuwania i modlitwy w każdym czasie.

Czuwać to dostrzegać i trwać. Dostrzegać obecność Tego, który z miłości do nas przychodzi oraz dostrzegać dobro i piękno Jego działania we wszystkim co mi daje. To powierzyć swą drogę Miłości Miłosiernej. Kiedy zapominamy o Jego obecności przy nas i dostrzegamyznaki na słońcu, księżycu oraz gwiazdach, a na ziemi trwogę narodów bezradnych, kiedy przestajemy dostrzegać, że to co doświadczamy jest Jego łaską i dobrem dla nas, że WSZYSTKO jest w Jego dłoni wtedy często wchodzi w nas strach, zniechęcenie, ból, frustracja, smuteka to nie Jego DROGA.

 

 Nabierzmy ducha. Podnieśmy głowy. Wznieśmy do Pana swoją duszę z pokorną ufnością i PROŚMY:

abyśmy w tych najbliższych dniach wraz z Maryją „Bramą Adwentu” podążali ścieżką przyjęcia Słowa,

abyśmy odnajdowali w codzienności, radość spotkania Boga i człowieka,

abyśmy w tym co doświadczamy wyczuwali miłującą obecność Boga przy nas i wybierali wierność w spokojnym realizowaniu tego czego On pragnie wobec nas NA DRODZE, którą idziemy ku Niemu a On ku nam

          BO

„Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza”. 

    Ps 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013