IV Niedziela Wielkiego Postu 2017

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Czytania: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41

 

Pozwól się dotknąć Jezusowi.

,,Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka” (J 9, 1).

Dzisiaj ty jesteś tym pewnym człowiekiem, obok którego Jezus nie przechodzi obojętnie.

On cię dostrzega.

Najpierw widzi w tobie człowieka, o którego zabiega z troską i którego bardzo kocha. Dopiero potem skupia się na tym, co słabe i ,,ślepe”. Na te cierpienia i ułomności nie pozostaje obojętny.

On chce dotykać tego, co chore i słabe.

Bo chce, abyśmy byli światłością w Panu i chcieli żyć jak dzieci światłości.

Pozwól Jezusowi na działanie, niech dotyka i uzdrawia to, co wymaga uleczenia.

Daj Jemu szansę zatroszczyć się o ciebie, bo On jest dobrym Pasterzem.

Chciej być obdarowana przez Jezusa tym, co najlepsze.

On patrzy na twoje serce, nie na to, co powierzchowne.

 

Co znajdzie w twoim sercu?

Czy wierzysz Jego słowom?

Czy dostatecznie mocno, by powiedzieć ,,Wierzę Panie”.

Potrafisz dostrzec cuda, których Bóg dokonuje w twoim życiu i powiedzieć ,, a mnie oczy otworzył”.

Jakiego uzdrowienia potrzebujesz, by cieszyć się, dziękować i świadczyć o Bożej dobroci i miłości?

On cię zaprasza, byś mówiła o Jezusie, który czyni cuda i działa w twoim życiu.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013