V Niedziela Wielkanocna 2017

Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa

świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych

ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem

świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali

chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego

swojego światła.(1 P 2,4-9)

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam

powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i

przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,

abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (J 14,1-12)

Dzisiejsze Słowo Jezusa jest dla nas bardzo umacniające i dające dużo

światła. Często możemy w naszej ludzkiej kondycji odczuwać zagubienie,

brak nam naszej jasnej tożsamości, czujemy potrzebę zdobywania własnej

godności i gonienia za szczęściem w wyszukanej formie. Tymczasem Pan

objawia nam głęboką prawdę o nas samych: należymy do Niego, jesteśmy

Jego królestwem, Jego narodem, zdobyci Jego krwią, odkupieni Jego

miłością, przeznaczeni do chwały, ważni tak, że On sam przygotowuje

nam miejsce. Jesteśmy dziećmi Boga, wobec których On sam postępuje jak

oczekujący na przyjęcie dziecka rodzice, przygotowują mu pokój,

zabiegający o miejsce dla niego. Bóg sam przygotował nam miejsce,

oczekuje nas, pragnie i tęskni za nami.

Ta cudowna prawda może przemienić nasze serca, by otwarło się na

chwalenie Boga, na uwielbianie Go w naszym życiu tu i teraz. Jego

miłość jest naszą największą radością.

 

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013