W sercu prawdziwej miłości – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Słowo Boże przedstawia nam dziś postać Mojżesza, człowieka oddanego Bogu, wiernego i żyjącego w wielkiej zażyłości z Panem.

Księga Wyjścia pokazuje, jak Mojżesz wstaje rano i pierwsze jego słowa są skierowane do Jahwe, to wypowiedzenie imienia Boga.

Jakie słowa my wypowiadamy, gdy budzimy się rano?

Do kogo kierujemy nasze myśli?

Mojżesz od pierwszych chwil nowego dnia zwraca się do Boga, to On jest dla niego pierwszy, z wielką prostotą i pokorą zwraca się do Niego, a Bóg nie pozostawia go bez odpowiedzi. Pokazuje się, jako Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność.

Bo jak inaczej poznawać i doświadczać Jego miłości, jeśli nie poprzez bliskość w codzienności?

My tak bardzo szukamy tej prawdziwej miłości, pragniemy jej, chcemy czuć się kochani i kochać.

A kochać to chcieć dobra! Prawdziwego szczęścia.

Kochać tak bezinteresownie- to niełatwe!

Bo miłość jest sztuką, w dodatku bardzo trudną.

Jakże często na drodze prawdziwej miłości stają nam drobiazgi, potykamy się o błahe sprawy. Zatrzymujemy się na słowach, gestach, zranieniach, które pozostają niezagojone.

Gdy dziś obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, możemy podjąć próbę zbliżenia się nieco do tej tajemnicy. Możemy z wiarą patrzeć na miłość udzielającą się Trzem Osobom Trójcy Świętej.

Także Święty Paweł bardzo mocno zachęca nas, abyśmy radowali się, dążyli do doskonałości, pokrzepiali się na duchu, byli jednomyślni i zachowywali pokój.

Bo przecież Bóg pierwszy pokazał nam przez swój przykład, jak bardzo Ciebie i mnie kocha:

,, Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”  (J 3, 16-17)

Tak bardzo Bóg zapragnął podzielić się z człowiekiem darem miłości, czyli tym, co jest najcenniejsze, że uczynił to przez Jezusa – Swojego Syna, w Duchu Świętym.

Ich życiem jest miłość.

Dziękujmy dziś Bogu w Trzech Osobach za ten wielki dar, do jakiego jesteśmy zaproszeni. Tam jest miejsce dla każdego z nas- w sercu Trójcy Świętej.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013