Boże Ciało - święto tęskniących

Aby nie popaść w rutynę, w obojętność wobec cudu i łaski Eucharystii, ciągle musimy rozpoznawać, że w niej uobecnia się nasz Pan, który przez swoją Ofiarę wyprowadził nas z niewoli. Dziś wpatrujemy się w tajemnicę, która bezpośrednio nas dotyczy. Bóg, którego naturą jest miłość, czyli dawanie siebie, przez Komunię świętą chce nas uzdalniać do tego samego. Przyjmując Jezusa, wchodzimy we wspólnotę z Nim, ale i ze wszystkimi, którzy Go przyjmują – zaczynamy na nich patrzeć tak jak On.

 

Ks. Jarosław Januszewski, „Oremus” maj 2008, s. 102

To święto tęskniących, których mijać będziesz, idąc w procesji, zapatrzonych w smartfony, przyglądających się z uwagą z oddali, siedzących w kawiarniach i śmiejących się beztrosko. Tych, którzy na dłuższą chwilę zapomnieli, że tęsknią. To święto twoje, byś mógł zatęsknić na nowo za Ciałem i Krwią, które dają życie wieczne. Byś już dziś mógł tęsknić za Wiecznością.

"Oremus" czerwiec 2017, s. 94

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013