23 niedziela zwykła 2017

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

 

 

 

Miłość, tak różnie dziś rozumiana, jest w samym centrum nauczania i życia samego Jezusa. Jezus bardzo praktycznie podchodzi do naszej edukacji na temat miłości. Chce, byśmy uczynili z niej priorytet naszego życia.  Chce byśmy byli w Jego szkole, a to szkoła, która nieustannie odnosi się do naszego życia i sytuacji jakie nas spotykają. Nauka Mistrza dotykała najpierw Jego uczniów i apostołów, a wiec można powiedzieć, że pierwszych chrześcijan. Otóż Jezus nie patrzy na nas przez różowe okulary, On wie, ze codziennie mogą się nam przytrafiać trudne momenty, sytuacje konfliktu interesów, odmienne poglądy czy upadki. Wie o naszej słabości i dlatego zaprasza nas do ewangelicznego kroku jakim jest przebaczenie i miłość drugiego, w jego słabości. Miłość, która nie wyrządza zła drugiemu, nie krzywdzi go i miłość, która wzywa do nawrócenia, naprowadza na właściwą ścieżkę, koryguje gdy tego wymaga sytuacja, wzywa do przemiana myślenia i postępowania. 

Każdy jest zaproszony do przestrzegania przykazań, każdy tez jest zaproszony, by pomagał innym w ich wypełnieniu. Upomnienie braterskie, o którym dziś mowa w ewangelii jest pięknym sposobem wzajemnej pomocy, by serce stawało się coraz bardziej czule, wrażliwe, współczujące i miłosierne, bardziej ludzkie i bardziej miłujące. Byśmy stawali się ludźmi Jezusowymi. 

 

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013