24 niedziela zwykła 2017

 

Przypowieść o nielitościwym dłużniku Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Piękne są ewangelie, jakie kościół podarowuje nam w tym czasie. Jezus prowadzi nas w głąb pięknego człowieczeństwa, w którym uczy nas jak istnieć wobec drugiego. Jak upodobnić własne serce do serca naszego Ojca w niebie. Przedstawia w sposób bardzo jasny i klarowny, a równocześnie bardzo bezpośredni, związek jaki istnieje między doświadczaniem miłosierdzia, którego pragniemy wobec nas samych oraz wybaczeniem jakie mamy ofiarować tym, którzy wobec nas w czymś zawinili. Ten związek jest bardzo mocny, nawet bezlitosny. Miłosierdzie wobec bliźniego jest koniecznym warunkiem otrzymania przebaczenia własnych grzechów. Miłości nie można oddzielać od przebaczenia i pojednania. Miłość prowadzi do przebaczania i podnoszenia drugiego, darowania długów, darowania win, uwalniania od chęci wymierzania kary, bycia gotowym do podania ręki, jeśli ten drugi " Winny" o to poprosi, żałując tego co zrobił. Nie jest to wiec łatwe zapominanie i bagatelizowanie otrzymanej krzywdy. Jezus wyraźnie zaznacza, że ten "drugi" o to prosi, prosi o przebaczenie. Gotowość do przebaczenia jest efektem otrzymania miłości od Boga, świadomości, że nam naprawdę wiele darowano. Świadomość że Bóg wybacza nam nieustannie, pomaga nam oddawać to przebaczenie drugiemu. Niejako ogarniać drugiego przebaczeniem,  miłosierdziem otrzymanym od Boga. Skoro mnie wiele darowano, to dlaczego nie miałbym tego przekazać dalej ?Jednak, jeśli tego nie zrobię tak samo wielkodusznie, jak wobec mnie postępuje Bóg, to może przydarzyć mi się tragiczna konsekwencja, że Bóg upomni się o mojego brata, o mnie i nie uzna mnie za gotowego do otrzymania jego bezgranicznego miłosierdzia. Oj wtedy, będzie prawdziwa bieda i rozpacz.....Dziękuje Jezu, za Twoją cierpliwość i bezgraniczną miłość. Ona mnie uzdrawia. Twoje przebaczenie moich grzechów po prostu popycha mnie do wybaczania innym.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013