29 niedziela zwykła 2017

«Oddajcie Bogu to, co należy do Boga» (Mt 22, 21) Wydawać by się mogło, że już dawno mamy za sobą czasy, w których ludzie wierzyli w istnienie wielu bogów, których panowanie ograniczało się do niewielkiego terenu i dotyczyło wyłącznie ich wyznawców. Przecież my wiemy, że Bóg jest jeden i że ma On władzę nad wszystkim i nad wszystkimi. Wiemy o tym. Jednak z jakiegoś powodu dzisiejsze czytania znów nam tę prawdę przypominają. „Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga” (Iz 45, 5). Na potwierdzenie tych słów prorok Izajasz przytacza nam przykład Cyrusa, który choć Boga nie znał, stał się narzędziem w Jego ręku i przez jego działania wypełniła się wola Boga. Jakie znaczenie dla mnie mają dziś te słowa Pisma Świętego? Do czego Bóg mnie przez nie zaprasza? Każdy z nas musi znaleźć własne odpowiedzi. Wydaje się jednak, że dla wielu mogą mieć one wspólny mianownik – „Jawicie się jako źródło światła w świecie” (Flp 2, 15). Bez względu na to, kim jestem, co robię, gdzie mieszkam, z jakimi ludźmi się spotykam, jestem wezwany/wezwana, by w świecie, który często się gubi pośród różnych możliwości i perspektyw, stać się źródłem Bożego blasku. Przypominać o tym, co w życiu jest najważniejsze, co jedynie konieczne do tego, by człowiek był szczęśliwy. Będzie tak, wypełnię to powołanie, gdy sam/sama będę żyć stawiając Boga w centrum i gdy zawsze, przez moje czyny, wybory, słowa, pragnienia będę oddawać „Bogu to, co należy do Boga” (Mt 22, 21).

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013