31 niedziela zwykła 2017

„Największy z was niech będzie waszym sługą” (Mt 23, 12)

 

 

Chrześcijanin musi być człowiekiem nieustannego nawrócenia i przemiany, tak czynów, jak i myśli. Ewangelia jest bowiem całkowitym odwróceniem porządku świata. Nic dziwnego, że Jezus nazywa nas ludźmi żyjącymi na tym świecie, ale pochodzącym nie z tego świata (por J 17), skoro życie, jakie On nam chce ofiarować jest całkowitym przeciwieństwem tego, co wartościowe i cenione przez ludzi.

Jezus zaprasza nas do pokory, do cichości, do służby… Więcej, powie, że ten, kto będzie służył innym, będzie największym pomiędzy ludźmi. Dlaczego?

Ponieważ upodobni się w ten sposób do Mistrza, Jezusa i stanie się prawdziwym dzieckiem jedynego Ojca, jakim jest Bóg. A to jedyna droga, by wejść do Królestwa Bożego: odmienić się i stać się dzieckiem, Bożym dzieckiem!

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013