I niedziela Adwntu 2017

I CZYTANIE:   Iz 63,16b-17,19b;64-2b-7Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

Ps 80(79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19     R: Odnów nas Boże i daj nam zbawienie

II CZYTANIE: 1Kor 1,3-9 Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa

EWANGELIA: Mk 13,33-37 Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie

 

Wierny jest Bóg,

który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim,

Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

1Kor 1,9

 

Rozpoczynając nowy rok liturgiczny wchodzimy w czas szczególnej kontemplacji Wcielonego Słowa, by na nowo odkrywać miłującą obecność Ojca, Syna i Ducha Świętego, by wciąż na nowo i głębiej pozwolić się Bogu odnaleźć i przyjąć w swym życiu Jego czułość i piękno. Wchodzimy w czas w którym od nowa rozpoznajemy ukrytą obecność Pana.

 Poprzez dzisiejszą Liturgię Słowa Bóg zaprasza nas do zatrzymania się przy naszej postawie czuwania:      czym ona jest?

                                jakie jest moje oczekiwanie i CZUWANIE wobec przyjścia Syna Człowieczego?

                   czy moja droga, którą podążam jest drogą przyjścia i spotkania?

 

 

W moim sercu czuwać to dostrzegać i trwać. Dostrzegać obecność Tego, który z miłości do nas przychodzi oraz dostrzegać dobro i piękno Jego działania we wszystkim, co mi daje. To niekiedy nie łatwe ale z serca wierne - powierzanie się Miłości Miłosiernej.

Kiedy zapominamy o obecności Boga przy nas.Kiedy zapominamy, że On jest naszym Ojcem, że my jesteśmy gliną, a Bóg naszym Twórcą. Kiedy zapominamy, że WSZYSCY jesteśmy dziełem rąk Ojca iże WSZYSTKO jest w Jego dłoni, wtedy często wchodzi w nas strach, zniechęcenie, ból, frustracja, smuteka to nie Jego PRZYJŚCIE  /por: I czytanie/.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013