NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 2017

 

I CZYTANIE:  Syr 3,2-6.12-14 Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

Ps 128,1-2,3,4-5 Błogosławiony, kto się boi Pana.

II CZYTANIE: Kol 3,12-21 Chrześcijańskie zasady życia domowego 

EWANGELIA: Łk 2,22-40  Dziecię rosło napełniając się mądrością 

Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.
Kol 3,15a.16a

Dzisiejsza pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim jest zarazem Świętem Świętej Rodziny. Liturgia słowa podprowadza nas do zatrzymania się przy darze i zadaniu rodziny.  Rodziny Jezusa Maryi i Józefa ale również i rodzin naszych. W Świątyni wraz z Jezusem, Maryją i Józefem spotykamy się z jerozolimskim starcem Symeonem i prorokinią Anną, którzy przez swoje wierne trwanie w miłości doświadczyli pełni radości spotkania ze Świętą Rodziną.

I my dziś spotykamy się z rodzinami i współtworzymy rodziny, które przeżywają swoje radości i smutki, rodziny w których narodził się Chrystus, i te w których wciąż jest wiele różnorodnego bólu i cierpienia.

 

Dzisiejsze czytania mówią nam o nadziei. O nadziei, że Chrystus przychodzi, aby odbudować w nas to, co piękne, co wspaniałe, cudowne i dobre. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi i każda rodzina jest tajemnicą więzi. Warto przytoczyć tu słowa księdza Marka Dziewieckiego, który trafnie ujmuje, że aby słyszeć wystarczy mieć uszy, aby widzieć wystarczy mieć oczy. Aby wczuwać się i rozumieć –trzeba kochać. Jeśli ktoś nie kocha, to choćby miał doskonały słuch pozostanie głuchym na to, co jest istotne dla rozmówcy i choćby miał wspaniały wzrok, nie dostrzeże niczego ważnego w jego zachowaniu, bo do tajemnicy drugiego człowieka można zbliżać się tylko poprzez miłość i z miłością. Odważnie KOCHAJMY-Boga, siebie i tych z którymi jesteśmy. Niech wypełni się  w nas modlitwa kolekty w której prosimy, aby Bóg, który w Świętej Rodzinie dał nam wzór życia, sprawił, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty. Abyśmy-jak modlił się św. Jan Paweł II- zawsze umieli patrzeć na innych ludzi i na samych siebie takim spojrzeniem jakim Bóg patrzy na ludzką istotę, spojrzeniem czułym, miłosiernym i przebaczającym, spojrzeniem które pozwala iść prosto po drodze życia w przyszłość pełną nadziei.

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013