Trzecia Niedziela Zwykła

„Czas się wypełnił….”

Słowo Boże tej niedzieli jest pełne dynamiki, jest w nim dużo ruchu, pośpiechu...Pojawia się pytanie co jest aż tak pilne? Czy i kiedy mam się spieszyć?

W pierwszym czytaniu Jonasz idzie przez Niniwę i wzywa do nawrócenia, a jej mieszkańcy go słuchają. Ma się wrażenie, że dzieje się to niejako od razu. Król Niniwy słucha Bożego Słowa i zmienia natychmiast swoje postępowanie.; dobrze wykorzystuje swój CZAS NAWRÓCENIA.

W liście do Koryntian słyszymy wprost: „czas jest krótki,…. przemija postać tego świata”. Co daje nam takie patrzenie na świat. Przestajemy się przejmować drobiazgami, angażować wszystko w zachowanie tego co jest tu i teraz, a nasz wzrok kieruje się ku przyszłości.

Mocno o czasie mówi Ewangelia. Nazywa go wypełnionym. Jezus przychodząc na świat wypełnia czas. Wprowadza w ludzkie rozumienie czasu nowy porządek. Rozpoczyna się wieczne Królowanie Boga, którego pełni czekamy. Apostołowie słysząc wezwanie Jezusa reagują natychmiast, zaraz. To mówi nam bardzo wiele.

Spróbujmy odpowiedzieć sobie na postawione wcześniej pytanie. Czy można zwlekać z odpowiedzią na Boże wezwanie do zmiany myślenia i życia (nawrócenia)? Czyż można zmarnować ten „krótki dany nam czas”. Bóg daje mi moje dziś. To jest mój czas łaski.  Obyśmy byli jak mieszkańcy Niniwy czy apostołowie wrażliwi na Jego wołanie i prędcy w podejmowaniu decyzji, bo jutro…….

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013