I niedziela Wielkiego Postu 2018

„Drogi Twe Panie to łaska i wierność” 

 

              Rozpoczynamy nowy czas kolejny „Wielki Post” w naszym życiu. Nasza uwaga koncentruje się na pracy nad sobą, na postanowieniach. Tymczasem ku zaskoczeniu pierwsze czytanie tej wielkopostnej niedzieli rozpoczyna się od obietnicy Boga, jaką złożył Noemu: „już nigdy  nie zostanie zgładzona żadna istota żywa”. Przez te słowa Bóg przypomina o tym co w tym czasie powinno być najistotniejsze, a o czym mówi kolekta tej niedzielnej liturgii „abyśmy postępowali w tajemnicy Chrystusa”. Słuchając, czytając Pismo Święte w tym czasie mamy po raz kolejny sposobność do poznania Boga i Jego ogromnej miłości. Dziś, tej niedzieli nasz dobry Ojciec przypomina, że nigdy nikogo nie potępia, ukazuje się jako łaskawy i wierny swojemu Słowu. W ten sposób pragnie nam dodać odwagi, abyśmy się do niego zbliżali tacy, jacy jesteśmy.

              Ewangelia tej wielkopostnej niedzieli jest bardzo krótka. Ewangelista św. Marek nie opisuje jak Jezus był kuszony, nie przytacza dialogu Jezusa ze złym duchem. Podaje tylko sam fakt kuszenia i przebywania Jezusa na pustyni. Tak skromny opis ma nam zwrócić uwagę na coś innego. nie na samo kuszenie, któremu przecież Jezus ze strony szatana, ale i ludzi poddany był przez całe swe życie, ale na to co potem. Jezus po tym czasie idzie i wzywa do nawrócenia. Nam także dany jest ten specjalny czas łaski nie po to, abyśmy się chlubili, że udało się coś w sobie zmienić czy czegoś sobie odmówić, ale abyśmy lepiej poznali i pokochali, a w konsekwencji i lepiej służyli innym.

 

 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013