Niedziela IX tygodnia okresu zwykłego

Zdarza mi się słyszeć: "ale ja Boga nie czuję, nie widzę etc." Mocną odpowiedź przynosi mi dziś św. Paweł, który wskazuje w  Drugim Liście do Koryntian, iż Jezus Chrystus "zabłysnął w naszych sercach", tak abyśmy dobrze pozanli Boga. Moje wejście w relacje z Jezusem da mi możliwość doświadczenia Boga Żywego. To skarb, który może nadać smak naszemu życiu. Doświadczenie relacji przyjaźni z Jezusem uświadamia nam, że to od Niego pochodzi moc, która przemienia naszą codzienność, zwłaszcza sytuacje, które wydają się nam górą nie do pokonania. W Nim nasze życie i z Nim "nie czujemy się osamotnieni". 

 

 

 

 

 

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013