Słowo na 24 niedzielę zwykłą

Mk 8, 27-35 Zapowiedź męki Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.u I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.

 

A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». Jezus przyszedł na świat, bo naprawdę nas bardzo ukochał. Nie kierowało Nim nic poza miłością. Wcielenie Syna Bożego to owoc miłości. Jezus wiedział, że zostanie przez mas odrzucony, że będzie cierpiał, że zostanie zabity haniebnie na krzyżu. A jednak ..... Krzyż jest miejscem, gdzie doświadczamy najwyższej miłości. Krzyż nie tyle zmienia stosunek Boga do człowieka, co zmienia podejście człowieka do Boga. Jak nie kochać Tego, który chodzi naszymi obolałymi drogami ? Jak wątpić w miłość Tego, który dobrowolnie daje się zabić aby tę miłość okazać aż po smierć ? Kto doświadczył tej miłości chce pójść drogą Jezusową. Piotr też chciał, ale długo nie rozumiał sensu cierpienia i chciał Jezusa przed tym cierpieniem uchronić. Nie da się uciec od krzyża i cierpienia. Wybierając Jezusa wchodzimy w inną logikę. Wartości materialne schodzą na drugi plan, a na pierwszy wychodzi przyjaźń z Bogiem, nawet za cenę odrzucenia i utraty życia. Czy to łatwa zmiana myślenia ? Nie, ale rozumieją ją ci, którzy doświadczając miłości Jezusowej chcą też tak kochać jak On. A ponad to, wybór Jezusa już jest przejawem działającej w nas mocy Ducha świetego. Warto o taką relację prości. Bóg chce nas wprowadzać w swój świat przyjaźni. Chce nas widzieć u siebie na wieki, na zawsze.

Ten krucyfiks został zniszczony w wojnie domowej przez komunistów w Hiszpanii w 1936 roku. Bóg niszczony - nieustannie dający miłość

 

 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013