Druga Niedziela zwykła 2019

,,Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów”. J2,2.

Piękny obraz ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia. Uczta weselna, czas radości, świętowania, spotkań, miłości.

Jezus został zaproszony na to wesele i przyjął zaproszenie. Udał się tam wraz ze swoimi uczniami. Widzimy na weselu również Maryję. Można dodać, że tam gdzie jest Jezus, tam jest i Maryja.

Jezus dla Ciebie i dla mnie - każdego dnia przygotowuje najwspanialsze przyjęcie; ucztę, na którą zaprasza. Jest nią Eucharystia.

Czy jestem tego świadomy?

A jak odpowiadam na to Jego zaproszenie?

On Oblubieniec zaprasza – swoją oblubienicę.

Moje życie jest także ,,ucztą weselną”. Jezus chce być moim Oblubieńcem i być blisko mnie, pragnie dawać swoją miłość – On, Bóg pragnie spotkania ze mną – człowiekiem. Chce napełniać mnie Sobą, swoją miłością.

W Kanie wydawało się wszystko przebiegać pięknie, gdyby nie brak wina.

Maryja widzi, że nie mają wina i mówi o tym Jezusowi.

A ja, czy widzę moje braki? Komu o tym mówię?

Być może dzisiaj nie mam czasu dla Boga, dla bliźniego i zamiast dać odrobinę siebie – dzielę się tylko swoimi brakami albo substytutami, jakie mi pozostają czyli np. pieniędzmi, prezentami albo pustymi zapewnieniami.

A Jezus pragnie napełniać ,,stągwie” mojego życia czymś najwyborniejszym – swoją miłością. Ale trzeba jak słudzy odrobiny mojego trudu – pójścia do Niego, a może do Maryi, która zawsze widzi najmniejsze potrzeby, modli się za mnie i o tych brakach mówi Jezusowi.

Wystarczy pozwolić, by Jezus wszedł na moje ,,wesele”, do mojej Kany, pozwolić, by dokonywał w nim cudów. Wystarczy zaufać.

Czy stać mnie na takie ryzyko?

Pozwolić , aby Jezus przemieniał moją codzienność w coś niecodziennego, w coś pięknego i mającego sens w Jego oczach.

Czy pozwolę, aby moje serce może kamienne i puste stało się żywe i przepełnione ,,najlepszym winem”?

Niech Jezus nadaje smak mojej codzienności, a Maryja, obecna w moim życiu, pomaga, bo Ona zawsze widzi potrzeby swoich dzieci, modli się za mnie i wstawia u swego Syna.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013