I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2019

Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty i nawrócenia. Pewnie nie jeden raz ulegałeś pokusie, by patrzeć na siebie przez pryzmat skuteczności. Możemy patrzeć na własne postepowanie widząc w nim drogę do zyskania autorytetu, podziwu czy nawet „zapracowania” na zbawienie. Możemy oczekiwać od Boga „zapłaty” za nasze dobre uczynki. Na szczęście przychodzi taki czas jak Wielki Post, gdy odkrywamy, że nie mamy niczego. Pan Bóg daje nam wówczas poznać, że nawet to, co składamy Mu w ofierze pochodzi z Jego łaski (Por: „Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie”, Pwt 26,10). W gruncie rzeczy, wszystko jest łaską, jakiej Bóg udziela nam przez Jezusa Chrystusa, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. «Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † i będę z nim w utrapieniu, * wyzwolę go i sławą obdarzę» (Ps 91, 14 – 15) - mówi Bóg przez Psalmistę. Te słowa dziś właśnie są skierowane do Ciebie.

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013