II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 2019

Obietnica to fundament dzisiejszych czytań mszalnych i naszej relacji z Bogiem. Bóg objawia się człowiekowi i składa mu obietnicę - że będzie mu błogosławił, że obdarzy go potomstwem i życiem wiecznym. Nie możemy jednak zapominać, o czym bardzo mocno przekonuje nas życie Jezusa Chrystusa, że spełnienie tych obietnic dokona się w sposób zupełnie przez nas nieprzewidziany i że dokona się na drodze krzyża.

 

Śledząc historię zawarcia przymierza Boga z Abrahamem możemy dostrzec, że osobą aktywną jest przede wszystkim człowiek. Natomiast działanie Boga objawia się wtedy, gdy kończą się ludzkie siły (sen Abrahama) i pojawia się zwątpienie (lęk i ciemność). W takich okolicznościach, gdy zawodzą ludzkie środki i ludzka logika, gdy człowiek odkrywa i doświadcza kresu swoich możliwości, wtedy Bóg ma otwarte pole do działania. Dopiero wówczas droga Krzyża, jedyna jaka człowiekowi zostaje, objawia się jako droga zwycięstwa, droga do nowego życia. Oby ten czas Wielkiego Postu stał się dla nas czasem umocnienia wiary w spełnienie obietnic Boga oraz ufnej zgody na drogę, która nas do nich doprowadzi.

 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013