Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2019

W naszej codzienności słyszymy i doświadczamy dużo obietnic, zapewnień. Wystarczy włączyć na kilka minut reklamy i możemy się doskonale przekonać jak wiele nam się obiecuje. A co z tego się spełnia gdy poddamy się takim zapewnieniom?!

Jezus obieca, że pośle nam swojego Ducha. Mówił o Nim: Pocieszyciel, Paraklet. Zapewnia, że nas wszystkiego nauczy. I te słowa się spełniają. Jezus dotrzymuje swojej obietnicy, nawet bardziej niż myślimy. Posyła nam swojego Ducha.Dziś przeżywamy tą piękną Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dziś na nowo sobie uświadamiamy, że Duch Święty mieszka w nas i chce w nas zawsze przebywać i pomagać nam pięknie żyć.

To On przywraca nas do życia, daje nam godność Dzieci Bożych, dzięki Niemu możemy wołać Abba Ojcze.

 Z Nim i dzięki Niemu żyjemy w Ojcu i Synu. Zatem wołajmy dziś mocno i z serca:

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień. (…)

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

 
 

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013