II niedziela okresu zwykłego roku A

Liturgia słowa II niedzieli okresu zwykłego roku A zaczyna się od zdania, które od razu przekłuwa naszą uwagę:  „Pan rzekł do mnie: Tyś sługą moim Izraelu, w tobie się rozsławię”. Dalej jeszcze mocniej Bóg woła, że to zbyt mało: „Ustanowię cię światłością dla narodów”. Jak ja, czytając dziś te słowa mam być światłem dla narodów, jak być sługą Boga, kiedy jestem grzesznikiem? Odpowiada nam św. Paweł w liście do Koryntian, jest to możliwe w Chrystusie. W Nim jesteśmy uświęceni i powołani do świętości.

 W Ewangelii Jan Chrzciciel wskazując na Jezusa powie; „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Jezus zniszczył mój grzech i uczynił mnie świętym. W Biblii święty jest tylko Bóg i to co do niego należy. Chrystus więc, swoją ofiara sprawił, że należę do Niego. Daj mi swego Ducha, abym każdego dnia stawał się coraz bardziej do Niego podobny i w ten sposób swoim życiem uwielbiał Boga.

W psalmie będziemy śpiewać „ Radością dla mnie jest pełnić Twoja wolę mój Boże”. Jaka jest ta wola dla mnie dziś? Słowo mówi wprost, moim życiem mam służyć Bogu i być Jego światkiem. Wiem to dobrze, ale czy zawsze pamiętam, że żyję po to, aby chwalić Boga i głosić pokój, które przynosi?

Strona Sióstr Pijarek. Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013